"Студентската програма за законодателни проучвания в Народното събрание" е създадена през 1999 година.

   Целта на програмата е информационно осигуряване на законотворческия процес и създаване на възможности за професионално развитие и израстване на млади специалисти – бъдещи политици и експерти в публични институции. Нейната основна дейност е пряко свързана със законодателната инициатива на парламентарната институция. Във връзка с изготвянето и разглеждането на нови законопроекти, изменения и допълнения на съществуващи закони се разработват обширни обективни проучвания и правят аналитични обобщения по различни теми, свързани със законодателството в Народното събрание.

Резултатите показват, че разработването на законодателни проучвания е свързана с двустранната полза - както за законодателната дейност в парламента, така и за добиването на професионалната квалификация на стажантите - законодателни сътрудници.

Регламент за приемане на законодателни сътрудници към програмата

 • Законодателните сътрудници се приемат след подбор по документи и интервю.
 • Кандидатите за участие в Програмата трябва да отговарят на следните условия:
  1. да са студенти от трети, четвърти или пети курс, дипломанти или млади специалисти в някоя от областите: право, политология, международни отношения, публична администрация и др.;
  2. да владеят чужди езици (минимум един; повече от един е предимство);
  3. да имат компютърна грамотност;
  4. да са запознати с юридическата терминология;
  5. да имат добро представяне по време на учебния процес
 • Необходими документи за кандидатстване:
  1. формуляр за кандидатстване;
  2. автобиографична справка;
  3. академична справка или копие от страниците с нанесени оценки от студентската книжка;
  4. снимка – 1 бр.;
  5. сертификат за владеене на чужд език.

Последни проучвания

218. Законодателно проучване на режимите и инструментите за опазване на сгради и паметници на културата в Австрия, Гърция, Испания, Италия, Португалия и Франция (юли, 2020; 59 стр.)

ПИ 218 Резюме на извършеното законодателно проучване по темата “Законодателно проучване на режимите и инструментите за опазване на сгради и паметници на културата в Австрия, Гърция, Испания, Италия, Португалия и Франция” от доц. д-р Георги Вълчев, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски” – Философски факултет, ръководител на магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство” […]

217. Законодателна уредба на програми за състрадателна употреба на лекарства във Франция, Германия, Испания, Италия, Холандия, Дания (януари, 2020; 54 стр.)

ПИ 217 Резюме: През последното десетилетие развитието на нови лекарства и терапевтични биологични агенти е в подем, но въпреки това разрешението за пускане на пазара на нови терапии често отнема много време. Нуждата от бърза  животоспасяваща, същевременно обаче и безопасна терапия налага въвеждането на програмите за ранен достъп до лекарства или така нар. „Програми за […]

216. Проучване и анализ на законодателството на държави-членки на Европейския съюз (Германия, Австрия, Белгия, Чехия, Унгария, Испания, Холандия, Финландия, Хърватия и Италия) по основните етапи на инвестиционния процес (ноември, 2019; 146 стр.)

ПИ 216 Резюме             Проучването на законодателството на държавите-членки на Европейския съюз в областта на инвестиционния процес е извършено от студентски колектив, в който членуват студенти по право от различни курсове и различни Юридически факултети в страната. Заданието е подробно формулирано в писмо на Министъра на Регионалното устройство и благоустройството изх. № 90-03-478/28.06.2018 г. до […]

всички проучвания

Контакти

София 1169

Пл. „Княз Александър I“ №1

"Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание"

: + 359 2 939 23 45

: Пишете ни

 

Карта