"Студентската програма за законодателни проучвания в Народното събрание" е създадена през 1999 година.

   Целта на програмата е информационно осигуряване на законотворческия процес и създаване на възможности за професионално развитие и израстване на млади специалисти – бъдещи политици и експерти в публични институции. Нейната основна дейност е пряко свързана със законодателната инициатива на парламентарната институция. Във връзка с изготвянето и разглеждането на нови законопроекти, изменения и допълнения на съществуващи закони се разработват обширни обективни проучвания и правят аналитични обобщения по различни теми, свързани със законодателството в Народното събрание.

Резултатите показват, че разработването на законодателни проучвания е свързана с двустранната полза - както за законодателната дейност в парламента, така и за добиването на професионалната квалификация на стажантите - законодателни сътрудници.

Регламент за приемане на законодателни сътрудници към програмата

 • Законодателните сътрудници се приемат след подбор по документи и интервю.
 • Кандидатите за участие в Програмата трябва да отговарят на следните условия:
  1. да са студенти от четвърти или пети курс, дипломанти или млади специалисти в някоя от областите: право, политология, международни отношения, публична администрация и др.;
  2. да владеят чужди езици (минимум един; повече от един е предимство);
  3. да имат компютърна грамотност;
  4. да са запознати с юридическата терминология;
  5. да имат добро представяне по време на учебния процес
 • Необходими документи за кандидатстване:
  1. формуляр за кандидатстване;
  2. автобиографична справка;
  3. кратко мотивирано писмо за участие;
  4. академична справка или копие от страниците с нанесени оценки от студентската книжка;
  5. снимка – 1 бр.;
  6. сертификат за владеене на чужд език.

Последни проучвания

199. Нормативна практика за работата на архитектите в Европейски страни. Закон за архитектурата във Франция. Кодекс за професионалните задължения на архитектите в европейски страни. (март, 2017 г.; 142 стр. )

Проучването изследва и обобщава нормативната уредба, становища и мнения на: Институции на Европейския съюз Становища и проучвания на Съвета на архитектите на Европа -неправителствена организация, представляваща интересите на архитектите на ниво Европейски съюз Страни-членки на Европейския съюз   Проучването се извършва във връзка с намерението за съвместна работа на Съюза на архитектите в България и […]

198. Законодателна уредба на борбата срещу тероризма в страните-членки на ЕС. (октомври, 2016 г.; 220 стр. )

Законодателното проучване „Развитие на стратегиите, институционалната система и нормативната база на службите за сигурност на държави-членки от ЕС“ е възложено от парламентарна група „БСП лява България“. Проучването изследва и обобщава нормативната уредба и практика на: Страни-членки на Европейския съюз Актове на органи на Европейския съюз Страни-бивши членки на ЕС /Норвегия/ и страни с предстоящо излизане […]

197. Възможности за социално включване и ресоциализация на освободени от затвора лишени от свобода (затворници) в България. (август, 2016 г.; 90 стр. )

Уводни бележки Проучването ,,Възможности за социално включване и ресоциализация на освободени от затвора лишени от свобода (затворници) в България“ бе проведено в периода от месец март 2016 г. до месец август 2016 г. и включва изследване на правната уредба и практиката на: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Румъния, Унгария, Финландия, Франция, […]

всички проучвания

Контакти

София 1169

Пл. „Княз Александър I“ №1

"Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание"

: + 359 2 939 23 45

: Пишете ни

 

Карта