"Студентската програма за законодателни проучвания в Народното събрание" е създадена през 1999 година.

   Целта на програмата е информационно осигуряване на законотворческия процес и създаване на възможности за професионално развитие и израстване на млади специалисти – бъдещи политици и експерти в публични институции. Нейната основна дейност е пряко свързана със законодателната инициатива на парламентарната институция. Във връзка с изготвянето и разглеждането на нови законопроекти, изменения и допълнения на съществуващи закони се разработват обширни обективни проучвания и правят аналитични обобщения по различни теми, свързани със законодателството в Народното събрание.

Резултатите показват, че разработването на законодателни проучвания е свързана с двустранната полза - както за законодателната дейност в парламента, така и за добиването на професионалната квалификация на стажантите - законодателни сътрудници.

Регламент за приемане на законодателни сътрудници към програмата

 • Законодателните сътрудници се приемат след подбор по документи и интервю.
 • Кандидатите за участие в Програмата трябва да отговарят на следните условия:
  1. да са студенти от трети, четвърти или пети курс, дипломанти или млади специалисти в някоя от областите: право, политология, международни отношения, публична администрация и др.;
  2. да владеят чужди езици (минимум един; повече от един е предимство);
  3. да имат компютърна грамотност;
  4. да са запознати с юридическата терминология;
  5. да имат добро представяне по време на учебния процес
 • Необходими документи за кандидатстване:
  1. формуляр за кандидатстване;
  2. автобиографична справка;
  3. академична справка или копие от страниците с нанесени оценки от студентската книжка;
  4. снимка – 1 бр.;
  5. сертификат за владеене на чужд език.

Последни проучвания

220. Устойчиво управление на ресурсите от трюфели в горски територии (декември, 2020; 23 стр.)

ПИ 220 Резюме   Изготвеното за проучването задание включва следните обекти, цели и задачи: Обект: Горските територии в Република България. Очаквани резултати: Определяне на правила, който ще спомогнат за регулирането на дейностите по опазване, стопанисване, търсене (ловуване) и търгуване на трюфели в Република България. Цел: Изследване на международния и европейски опит в областта на регламентирането […]

219. Деликтна отговорност за вреди, настъпили при или по повод оказване на медицинска помощ (сравнително-правен анализ на уредбата в страните-членки на ЕС, Швейцария и САЩ) (октомври, 2020; 142 стр.)

ПИ 219 РЕЗЮМЕ: ДЕЛИКТНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, НАСТЪПИЛИ ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ   Надежда Славчева, д-р по право, научен ръководител на проучването   Темата за отговорността за вреди, настъпили при или по повод оказване на медицинска помощ, е една от дискусионните в българската доктрина. Тя поставя различни въпроси, чиито отговори в […]

218. Законодателно проучване на режимите и инструментите за опазване на сгради и паметници на културата в Австрия, Гърция, Испания, Италия, Португалия и Франция (юли, 2020; 59 стр.)

ПИ 218 Резюме на извършеното законодателно проучване по темата “Законодателно проучване на режимите и инструментите за опазване на сгради и паметници на културата в Австрия, Гърция, Испания, Италия, Португалия и Франция” от доц. д-р Георги Вълчев, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски” – Философски факултет, ръководител на магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство” […]

всички проучвания

Контакти

София 1169

Пл. „Княз Александър I“ №1

"Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание"

: + 359 2 939 23 45

: Пишете ни

 

Карта