"Студентската програма за законодателни проучвания в Народното събрание" е създадена през 1999 година.

   Целта на програмата е информационно осигуряване на законотворческия процес и създаване на възможности за професионално развитие и израстване на млади специалисти – бъдещи политици и експерти в публични институции. Нейната основна дейност е пряко свързана със законодателната инициатива на парламентарната институция. Във връзка с изготвянето и разглеждането на нови законопроекти, изменения и допълнения на съществуващи закони се разработват обширни обективни проучвания и правят аналитични обобщения по различни теми, свързани със законодателството в Народното събрание.

Резултатите показват, че разработването на законодателни проучвания е свързана с двустранната полза - както за законодателната дейност в парламента, така и за добиването на професионалната квалификация на стажантите - законодателни сътрудници.

Регламент за приемане на законодателни сътрудници към програмата

 • Законодателните сътрудници се приемат след подбор по документи и интервю.
 • Кандидатите за участие в Програмата трябва да отговарят на следните условия:
  1. да са студенти от четвърти или пети курс, дипломанти или млади специалисти в някоя от областите: право, политология, международни отношения, публична администрация и др.;
  2. да владеят чужди езици (минимум един; повече от един е предимство);
  3. да имат компютърна грамотност;
  4. да са запознати с юридическата терминология;
  5. да имат добро представяне по време на учебния процес
 • Необходими документи за кандидатстване:
  1. формуляр за кандидатстване;
  2. автобиографична справка;
  3. кратко мотивирано писмо за участие;
  4. академична справка или копие от страниците с нанесени оценки от студентската книжка;
  5. снимка – 1 бр.;
  6. сертификат за владеене на чужд език.

Последни проучвания

202. Законодателство в Европейския съюз, уреждащо личната помощ (октомври, 2017 г.; 105 стр.)

ПИ 202 Във връзка със Заявление за законодателно проучване от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите (Комисията) към Народното събрание на Република България от 13.07.2017 г. до Студентската програма за законодателни проучвания към Парламентарната библиотека към Народното събрание на Република България с тема “Законодателство в Европейския съюз, уреждащо личната помощ”, е […]

201. Стимулиране на раждаемостта в България. (септември, 2017 г.; 115 стр.)

ПИ 201 Целта на създаването на такъв закон е част от борбата срещу демографската криза във всяка една държава. Проблемът е констатиран в целия Европейски съюз. Така например в доклад на еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности се казва, че „до 2050 г. двама работещи ще трябва да издържат един пенсионер.“ Проучването на […]

200. Антикорупционни закони. (септември, 2017 г.; 126 стр.)

ПИ 200 Изследването обхвана антикорупционното законодателство на 21 държави – членки на ЕС – Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция. Акцент при проучването беше поставен върху установяването на специализирани антикорупционни органи и системата от антикорупционни мерки и санкции за […]

всички проучвания

Контакти

София 1169

Пл. „Княз Александър I“ №1

"Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание"

: + 359 2 939 23 45

: Пишете ни

 

Карта