Проучвания

207. Механизми и практики на парламентарен контрол над сектора за сигурност в Република България. (април, 2018 г.; 240 стр.)

ПИ 207

Механизми и практики на парламентарен контрол над сектора за сигурност в Република България (1989-2017)

 

Специалното изследване на тема от законодателен интерес „Механизми и практики на парламентарен контрол над сектора за сигурност в Република България” е възложено от Парламентарна комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

Проучването изследва и обобщава дейността на Народното събрание на Република България в областта на парламентарния контрол над сектора за сигурност в периода след демократичните промени у нас до днес.

Актуалността на проучването се определя от ролята и мястото на парламентарния контрол като неразделна част от демократичното ръководство на сектора за сигурност и въоръжените сили. Парламентарният контрол е основополагаща дейност  в  областта на националната сигурност.

Проучването е съсредоточено върху разглеждане на следните въпроси свързани с механизмите и практиките на парламентарен контрол над сектора за сигурност в Република България:

  1. Институционализация на парламентарния контрол: (постоянни комисии, временни комисии).
  2. Законодателна дейност.
  3. Бюджетен контрол (разходи за сигурност).
  4. Вот на доверие и вот на недоверие.
  5. Парламентарни питания, въпроси изслушвания.
  6. Парламентарни анкети и разследвания.

Целта на законодателното проучване е анализирането на дейността на Народното събрание на Република България в областта на националната сигурност с цел усъвършенстване механизмите и практиките на парламентарен контрол.

При изпълнението на поставената задача са изследвани и анализирани различни по вид и степен актове, които уреждат материята, свързана с развитието на националната сигурност в Република България в изследвания период.