Проучвания

7. Наградната система на ордени, медали и почетни знаци за заслужили български и чуждестранни граждани (октомври, 2000; 143 стр.)

ПИ 7 Законодателното проучване е проведено в следните насоки:

I. Историческо развитие на наградната система на Царство България;

II. Действащо българско законодателство;

III. Вътрешно право на европейски държави