201. Стимулиране на раждаемостта в България. (септември, 2017 г.; 115 стр.)

ПИ 201 Целта на създаването на такъв закон е част от борбата срещу демографската криза във всяка една държава. Проблемът е констатиран в целия Европейски съюз. Така например в доклад на еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности се казва, че „до 2050 г. двама работещи ще трябва да издържат един пенсионер.“ Проучването на […]

200. Антикорупционни закони. (септември, 2017 г.; 126 стр.)

ПИ 200 Изследването обхвана антикорупционното законодателство на 21 държави – членки на ЕС – Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция. Акцент при проучването беше поставен върху установяването на специализирани антикорупционни органи и системата от антикорупционни мерки и санкции за […]

199. Нормативна практика за работата на архитектите в Европейски страни. Закон за архитектурата във Франция. Кодекс за професионалните задължения на архитектите в европейски страни. (март, 2017 г.; 142 стр. )

ПИ 199 Проучването изследва и обобщава нормативната уредба, становища и мнения на: Институции на Европейския съюз Становища и проучвания на Съвета на архитектите на Европа -неправителствена организация, представляваща интересите на архитектите на ниво Европейски съюз Страни-членки на Европейския съюз   Проучването се извършва във връзка с намерението за съвместна работа на Съюза на архитектите в […]

198. Законодателна уредба на борбата срещу тероризма в страните-членки на ЕС. (октомври, 2016 г.; 220 стр. )

ПИ 198 Законодателното проучване „Развитие на стратегиите, институционалната система и нормативната база на службите за сигурност на държави-членки от ЕС“ е възложено от парламентарна група „БСП лява България“. Проучването изследва и обобщава нормативната уредба и практика на: Страни-членки на Европейския съюз Актове на органи на Европейския съюз Страни-бивши членки на ЕС /Норвегия/ и страни с […]

197. Възможности за социално включване и ресоциализация на освободени от затвора лишени от свобода (затворници) в България. (август, 2016 г.; 90 стр. )

Уводни бележки ПИ 197 Проучването ,,Възможности за социално включване и ресоциализация на освободени от затвора лишени от свобода (затворници) в България“ бе проведено в периода от месец март 2016 г. до месец август 2016 г. и включва изследване на правната уредба и практиката на: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Румъния, Унгария, […]

196. Режим в страните от ЕС за насърчаване даряването на храни, с изтичащ срок на годност. (юни, 2016 г.; 41 стр. )

ПИ 196 В проучването са анализирани нормативни източници от България, от държави-членове на ЕС и други държави, както и обичайната практика, свързана с дарението на храни с изтичащ срок на годност. Основните теми, по които е изработен и систематизиран анализа на проучените актове са следните: Предмет на уредба на нормативните актове, от които да е […]

195. Добри европейски практики за въздействие върху агресивното поведение по пътищата. (май, 2016 г.; 292 стр. )

ПИ 195 Въведение В настоящето проучване въпросът за агресивното поведение се разглежда в контекста на транспортната безопасност. Според Стратегията за подобряването на пътната безопасност 2011-2020 в България[1] агресията по пътищата “се изразява в явно демонстриране на поведение, неглижиращо правата на останалите участници в движението. проявление на безотговорно, лекомислено и пренебрежително поведение спрямо обществото.”. Според Върховния касационен […]

194. Изследване на добрите европейски практики в сферата на психологията на транспорта и пътната безопасност. (май, 2016 г.; 152 стр. )

ПИ 194 Справка за ПТП на територията на страната за 2015 г.  Вид ПТП ПТП Загинали Ранени бр. % бр. % бр. % Блъскане на пешеходец 1987 27,5 164 23,2 1926 21,5 Блъскане на велосипедист 428 5,9 29 4,1 410 4,6 Блъскане на каруца 47 0,7 4 0,6 65 0,7 Блъскане на животно 29 0,4 […]

193. Законодателна уредба на наборната военна служба и резерва на въоръжените сили в страните от ЕС, НАТО и Швейцария. (май, 2016 г.; 38 стр. )

ПИ 193 В периода от 29.02.2016 г. до 09.05.2016 г. беше извършено проучване на редица нормативни документи, касаещи наборната служба в страни от ЕС, НАТО и Швейцария. По инициатива на студент беше направена справка и за Израел. Проучването беше организирано в рамките на „Студентска програма за законодателни проучвания“. Участие в проучването взеха: Албена-Мария Панова Панова Ирина […]

192. Законодателство в ЕС, третиращо научните изследвания и иновациите. (февруари, 2016 г.; 112 стр. )

ПИ 192 Понятие за „научно изследване” и „иновация” За понятията „научно изследване” и „иновация” в повечето държави-членки на Европейския съюз няма легални определения. В отделни държави-членки съществуват легални дефиниции, но не изобщо на понятията „научно изследване” и „иновация”, а на различни техни видове. Например в Ирландия има легални определения в зависимост от сектора на изследване – […]