205. Практика в страните от ЕС по отношение абсолютната давност за задължения в гражданските правоотношения (март, 2018 г.; 30 стр.)

ПИ 205 Погасителна давност в българското законодателство – резюме Погасителната давност като институт на гражданското право се прилага основно в облигационните отношения. Наред с това, въпроси на погасителната давност възникват и в другите части на гражданското право- вещно, наследствено и др., както и в областта на семейното право. Погасителната давност се прилага и във връзка […]

204. Законодателни мерки в страните-членки на ЕС, гарантиращи присъствие в радиоефир на национални музикални произведения (чиито автори и/или изпълнители са от съответната страна-членка)“ (март, 2018 г.; 35 стр.)

ПИ 204 РЕЗЮМЕ   на законодателно проучване на тема: “Законодателни мерки в страните-членки на ЕС, гарантиращи присъствие в радиоефир на национални музикални произведения (чиито автори и/или изпълнители са от съответната страна-членка)”     Законодателното проучване “Законодателни мерки в страните-членки на ЕС, гарантиращи присъствие в радиоефир на национални музикални произведения (чиито автори и/или изпълнители са от […]

203. Политики за партийни субсидии за партии, които имат между 1% и 4% вот в рамките на страните от ЕС. (февруари, 2018 г.; 55 стр.)

ПИ 203 РЕЗЮМЕ На законодателно проучване на тема „Политики за партийни субсидии за партии, които имат между 1 и 4 % вот в рамките на страните от ЕС“ От проф. д-р Ганета Минкова   Въведение   Изследването във връзка с поставения въпрос за държавно финансиране на политическите партии и на други субекти, участващи в избори, […]

202. Законодателство в Европейския съюз, уреждащо личната помощ (октомври, 2017 г.; 105 стр.)

ПИ 202 Във връзка със Заявление за законодателно проучване от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите (Комисията) към Народното събрание на Република България от 13.07.2017 г. до Студентската програма за законодателни проучвания към Парламентарната библиотека към Народното събрание на Република България с тема “Законодателство в Европейския съюз, уреждащо личната помощ”, е […]

201. Стимулиране на раждаемостта в България. (септември, 2017 г.; 115 стр.)

ПИ 201 Целта на създаването на такъв закон е част от борбата срещу демографската криза във всяка една държава. Проблемът е констатиран в целия Европейски съюз. Така например в доклад на еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности се казва, че „до 2050 г. двама работещи ще трябва да издържат един пенсионер.“ Проучването на […]

200. Антикорупционни закони. (септември, 2017 г.; 126 стр.)

ПИ 200 Изследването обхвана антикорупционното законодателство на 21 държави – членки на ЕС – Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция. Акцент при проучването беше поставен върху установяването на специализирани антикорупционни органи и системата от антикорупционни мерки и санкции за […]

199. Нормативна практика за работата на архитектите в Европейски страни. Закон за архитектурата във Франция. Кодекс за професионалните задължения на архитектите в европейски страни. (март, 2017 г.; 142 стр. )

ПИ 199 Проучването изследва и обобщава нормативната уредба, становища и мнения на: Институции на Европейския съюз Становища и проучвания на Съвета на архитектите на Европа -неправителствена организация, представляваща интересите на архитектите на ниво Европейски съюз Страни-членки на Европейския съюз   Проучването се извършва във връзка с намерението за съвместна работа на Съюза на архитектите в […]

198. Законодателна уредба на борбата срещу тероризма в страните-членки на ЕС. (октомври, 2016 г.; 220 стр. )

ПИ 198 Законодателното проучване „Развитие на стратегиите, институционалната система и нормативната база на службите за сигурност на държави-членки от ЕС“ е възложено от парламентарна група „БСП лява България“. Проучването изследва и обобщава нормативната уредба и практика на: Страни-членки на Европейския съюз Актове на органи на Европейския съюз Страни-бивши членки на ЕС /Норвегия/ и страни с […]

197. Възможности за социално включване и ресоциализация на освободени от затвора лишени от свобода (затворници) в България. (август, 2016 г.; 90 стр. )

Уводни бележки ПИ 197 Проучването ,,Възможности за социално включване и ресоциализация на освободени от затвора лишени от свобода (затворници) в България“ бе проведено в периода от месец март 2016 г. до месец август 2016 г. и включва изследване на правната уредба и практиката на: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Румъния, Унгария, […]

196. Режим в страните от ЕС за насърчаване даряването на храни, с изтичащ срок на годност. (юни, 2016 г.; 41 стр. )

ПИ 196 В проучването са анализирани нормативни източници от България, от държави-членове на ЕС и други държави, както и обичайната практика, свързана с дарението на храни с изтичащ срок на годност. Основните теми, по които е изработен и систематизиран анализа на проучените актове са следните: Предмет на уредба на нормативните актове, от които да е […]