6. Парламентарен имунитет в законодателството на страните от ЕС ( ноември, 2000; 135 стр. )

ПИ 6 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: I. Законодателство на Европейските общности II. Национално законодателство на Държавите – членки на Европейския съюз III. Законодателство на други страни от Централна и Източна Европа и САЩ IV. Българско законодателство ПАРЛАМЕНТАРЕН ИМУНИТЕТ I. Правна уредба в законодателството на Европейските общности: Институтът на имунитета се прилага по […]

5. Разделяне на приложното поле на политическите партии от организациите с нестопанска цел (септември, 2000; 111стр.)

ПИ 5  Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Нормативна регламентация на приложното поле на неправителствените организации и политическите партии в правото на Европейския съюз Законодателното проучване установи, че липсва нормативна регламентация на политическите партии в правото на Европейския съюз. По отношение на приложното поле на организациите с нестопанска цел се откриват различни актове: […]

4. Европейско трудово законодателство и практики в страните от ЕС (септември, 2000; 135 стр.)

ПИ 4 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Представителство на трипатриден принцип. Условия за участие на синдикати и работодателски организации. Санкциониране Уредба на така поставената проблематика е открита на ниво: – Международна организация на труда (МОТ) – Европейски Съюз (ЕС) – Вътрешно законодателство на Държавите-членки на ЕС – Неправителствени организации, работещи в Консултативния […]

3. Процедурата по присъждане на научните степени и научните звания съгласно националните законодателства на страните членки на Европейския съюз (юли, 2000; 68 стр.)

ПИ 3 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Вътрешно законодателство на страните – членки на Европейския съюз 1.1. Изследването на всяка държава има следната последователност: – използвани източници – правна уредба – научни степени – понятие и видове, органи и процедура по присъждане – научни звания – понятия и видове, органи и процедура […]

2. Обществените отношения при възникване, развитие и овладяване на кризи и преодоляване на последствията от тях (юли, 2000; 73 стр.)

ПИ 2 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Законодателство на Европейските общности; 2. Национално законодателство на страните-членки на Европейския съюз; 3. Законодателство на други страни от Централна и Източна Европа, Азия и Северна Америка; 4. Българско законодателство; 5. Становища на международни и български неправителствени организации и държавни учреждения; В резюмето е представен резултатът […]

1. Правно регулиране в Европейския съюз на разпространението на генетично модифицирани видове и производството на храни от тях (юни, 2000; 44 стр.)

ПИ 1 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1.       Законодателство на Европейските Общности; II. Националното законодателство на страните-членки на Европейския съюз; III. Българско законодателство; IV. Становища на български неправителствени организации; V. Научни публикации В изследването не се откриват решения на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд поради липсата на […]

Hello world!

This is a Bitnami WP Multisite installation. Please check the multisite configuration guide before adding content to your sites. To learn more about Bitnami stacks visit our website and to get support visit our forums. Enjoy!

Don’t miss our next event

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis dignissim ultrices. Suspendisse ut sollicitudin nisi. Fusce efficitur nec nunc nec bibendum. Praesent laoreet tortor quis velit facilisis faucibus. Maecenas sollicitudin lectus diam, non vehicula arcu ullamcorper ac. In pharetra, est vitae interdum tincidunt, urna ligula rutrum tellus, sit amet pharetra purus magna eu enim. […]

A day at the office

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis dignissim ultrices. Suspendisse ut sollicitudin nisi. Fusce efficitur nec nunc nec bibendum. Praesent laoreet tortor quis velit facilisis faucibus. Maecenas sollicitudin lectus diam, non vehicula arcu ullamcorper ac. In pharetra, est vitae interdum tincidunt, urna ligula rutrum tellus, sit amet pharetra purus magna eu enim. […]

Just a simple post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis dignissim ultrices. Suspendisse ut sollicitudin nisi. Fusce efficitur nec nunc nec bibendum. Praesent laoreet tortor quis velit facilisis faucibus. Maecenas sollicitudin lectus diam, non vehicula arcu ullamcorper ac. In pharetra, est vitae interdum tincidunt, urna ligula rutrum tellus, sit amet pharetra purus magna eu enim. […]